Lex Czarnek powraca

logo sejm

 

 

 

 

 

 

 

20 października 2022r. do Sejmu wpłynął poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw ( druk 2710 )

21 października projekt został  skierowany do pierwszego czytania w komisjach.

Projekt m.in. zakłada:

  1. Większy nadzór nad dyrektorami
  2. Wzmocnienie nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi
  3. Powrót rejonizacji dla uczniów w edukacji domowej
  4. Zgodę kuratora  na działanie w szkole lub placówce stowarzyszeń i innych organizacji
  5. Zmiany dotyczące okresu za jaki jest dokonywana ocena pracy nauczycieli


W uzasadnieniu  do  projektu ustawy czytamy:  „Przepisy projektowanej ustawy mają na celu wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności kuratora oświaty”.
Poselski projekt ustawy,  w przeciwieństwie do rządowego,  nie ma obowiązku prowadzenia konsultacji społecznych. W związku z tym 26 października, o godz. 8.00, w Sejmie, odbędzie się  wysłuchanie społeczne w sprawie przedłożonego projektu ustawy.

Projekt ustawy:
www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2710