Monika KucMonika Kuc – członek zarządu

pedagog specjalny-neurologopeda

Od 2007 r. jest w szeregach Rady Poradnictwa.W latach 2010-2014 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. 

W Poradni w Zielonce pracuje od 1992 r, w latach 2002-2018 pełniła funkcję dyrektora poradni.

,,Podstawą decyzji o wstąpieniu do związku jest przekonanie, że pracownicy Poradni mogą i powinni zjednoczyć się w działaniach służących polepszeniu jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozumianej jako profesjonalne wsparcie I pomoc." Mężatka, ma dwie córki.