Monika KucMonika Kuc – członek zarządu

pedagog specjalny-neurologopeda

'W latach 2010-2014 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. Absolwentka WSPS w Warszawie na Wydziale Rewalidacji( specjalność oligofrenopedagogika), podyplomowego Studium Logopedii i Glottodydaktyki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, WSKiM.

Ukończyła wiele kursów doskonalących z zakresu terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej oraz szkoleń dotyczących wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Posiada certyfikat mediatora PCM i dyplom logopedy medialnego.

Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w szkole specjalnej, w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

W Poradni w Zielonce pracuje od 1992 r, w latach 2002-2017 pełniła funkcje dyrektora poradni.

W pracy zawodowej szczególnie interesuje się zaburzeniami mowy na tle dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Od 2007 r. jest członkiem RP, od 2010 r. wiceprzewodniczacą.

Podstawą decyzji o wstąpieniu do związku jest przekonanie, że pracownicy Poradni mogą i powinni zjednoczyć się w działaniach służących polepszeniu jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozumianej jako profesjonalne wsparcie I pomoc.

Mężatka, ma dwie córki.

Prywatnie lubi teatr i dobrą książkę a także jeździć na nartach, pływać kajakiem po Mazurach.