Elżbieta Kosiec- sekretarz,

od 21 lat pracuje na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie. Do Związku Zawodowego Rada Poradnictwa wstąpiła w 1997 roku, zmotywowana potrzebą pracy społecznej na rzecz osób pracujących w poradnictwie. Była pierwszą przewodniczącą Zarządu Regionu Środkowowschodniego z ramienia którego została wydelegowana na Krajowy Zjazd Członków. Obecnie po raz trzeci jest członkiem Zarządu Krajowego piastując stanowisko sekretarza.

W poradni zajmuje się problematyką dzieci ze specyficznymi problemami edukacyjnymi. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci wybitnie uzdolnionych według autorskiego programu „Trening Myślenia Twórczego” oraz indywidualną terapię psychologiczną z dziećmi moczącymi się i lękowymi.