Dolnośląski

Region Dolnośląski

Przewodniczący : Czesława Szponar-Nalewajska


Siedziba:


PPP nr 9

50 - 427 Wrocław,

ul Krakowska 102,

tel. 71 78 67 002, 71 78 67 015