Komunikat ze Zjazdu Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”

Komunikat ze Zjazdu Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”

6 czerwca 2014 r. odbył się w Warszawie kolejny zjazd Zarządu Krajowego ZZ Rada PoradnictwaPorządek obrad zaprezentowany przez Przewodniczącą Marię Płotczyk, jednogłośnie przyjęty przez członków Zarządu, przedstawiał się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zjazdu, który odbył się 15.03.2014 r. – protokół został zatwierdzony jednogłośnie.
2. Przekazanie informacji o IV Kongresie Forum Związków Zawodowych –  Przewodnicząca Maria Płotczyk.
3. Przygotowanie Krajowego Zjazdu Delegatów ZZRP

 

a)    podjęcie uchwały o liczbie delegatów,
b)    ustalenie programu uroczystość XX – lecia ZZRP,
c)    ustalenie listy gości,
d)    ustalenie listy osób, którym ZZRP przyzna dyplom z podziękowaniem,
e)    przygotowanie Zjazdu delegatów: projekty uchwał (udzielenie absolutorium -1, uchwała programowa -2, w sprawie wyboru przewodniczącego -3, w sprawie liczby członków Zarządu Krajowego ZZRP -4, w sprawie wyboru członków Zarządu -5, w sprawie liczby członków KKR 6, w sprawie wyboru członków KKR -7), projekt porządku Zjazdu).

4. Omówienie i ustalenie terminów i zasad wysyłania plakatów reklamowych.

Ad. 2.
Pani Przewodnicząca Maria Płotczyk przekazała informację, że w dniach 13.15 maja w Falentach pod Warszawą odbył się IV Kongres Forum Związków Zawodowych. W Kongresie wzięło udział 40 ogólnopolskich organizacji związkowych i 30 regionalnych. Łącznie w Kongresie wzięło udział 256 delegatów. Dokonano wyboru przewodniczącego Forum ZZ. Został nim, na kolejną kadencję, Pan Tadeusz Chwałka.

Ad. 3
Podjęto uchwałę w sprawie liczby delegatów – 1 delegat na 10 członków.

Uchwała nr 9/2014 Zarządu Krajowego ZZRP
Wymienionym poniżej Regionom przysługuje następująca liczba członków:
Region Śląski – 108 członków – 11 delegatów,
Region Łódzki - 61 członków – 7 delegatów,
Region Mazowiecki - 95 członków – 10 delegatów,
Region Opolski – 33 członków – 4 delegatów,
Region Środkowowschodni – 60 członków – 6 delegatów,
Region Wielkopolski – 30 członków – 3 delegatów.

Uchwała w sprawie liczby delegatów dla Regionu Dolnośląskiego i Małopolskiego podjęta zostanie we wrześniu, z powodu braku liczby członków.

W dalszym ciągu Zjazdu członkowie omawiali sprawy organizacyjne związane z planowanym Krajowym Zjazdem połączonym z obchodami XX- lecia naszego Związku.

Podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie kosztów przejazdu delegatów w brzmieniu:

Uchwała nr 10/2014
Zarząd Krajowy RP uchwala, że koszty przejazdu delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ZZRP w dniach 23-24 października 2014 r. pokrywane są przez Zarządy Regionów.


Termin następnego Zjazdu Zarządu Krajowego: 20 wrzesień 2014 r. godz. 11.00.