Referendum w sprawie statutu ZZRP

Zarząd Krajowy ZZRP, na posiedzeniu w dniu 11 marca 2017r., zarządził przeprowadzenie referendum wśród członków związku, na temat zmian w statucie.

 

Pytanie referendalne brzmi:

Czy jesteś za rozszerzeniem zapisu § 2  Statutu ZZRP  o nauczycieli:  psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela,  w szkołach i placówkach?


Referendum powinno zakończyć się do 15 maja 2017r.

Przewodniczący organizacji zakładowych i międzyzakładowych zbiorcze, liczbowe raporty zobowiązani są przekazać Przewodniczącym Regionów do 10.05.2017r.

Przewodniczący Regionów zbiorcze, liczbowe raporty są zobowiązani przekazać do Zarządu Krajowego w terminie do 15 maja 2017r.

Wyniki referendum będą stanowiły podstawę dalszych działań  Zarządu Krajowego ZZRP. 

Aktualna treść statutu znajduje się tutaj.