Stanowisko ZZ "Rada Poradnictwa" w sprawie Projektu rozporządzenia MEN

Stanowisko ZZ "Rada Poradnictwa" w sprawie  Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

Treść stanowiska (*.pdf)