Stanowisko ZZ "Rada Poradnictwa" w sprawie Projektu rozporządzenia MEN

Stanowisko ZZ „Rada Poradnictwa” w sprawie projektu Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Treść stanowiska (*.pdf)