Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZ "Rada Poradnictwa

Najbliższe posiedzenie ZK ZZ "Rada Poradnictwa" odbędzie się 27 maja 2017r. ( sobota ), w siedzibie Związku.


Początek obrad zaplanowany jest na godz. 11.00
Jednym z tematów obrad będzie dyskusja nad wynikami referendum w sprawie zmian w Statucie Związku.