Pytamy MEN

ZZ Rada Poradnictwa skierował do Ministerstwa Edukacji Narodowej pytania dotyczące projektu Rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Treść pisma (*.pdf)