Stanowisko ZZ Rada Poradnictwa w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia o poradniach

ZZ Rada Poradnictwa przesłał do Ministerstwa Edukacji Narodowej uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Treść stanowiska.