Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZ Rada Poradnictwa

Najbliższe posiedzenie Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa” odbędzie się 9 września 2017r., w siedzibie Związku ( Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 ).

Rozpoczęcie obrad zaplanowane jest na godz. 11.00

Przypominamy, że w posiedzeniu Zarządu Krajowego ( z głosem doradczym ) mogą uczestniczyć Przewodniczący Regionów.