Projekt standardów diagnozy psychologicznej

W dniach 16 - 17 listopada 2017r.  odbędzie się konferencja "Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji - standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  dla poradni"
Poniżej zamieszczamy projekt standardów, który będzie omawiany i konsultowany w trakcie konferencji.


Prosimy o nadsyłanie komentarzy i uwag

Projekt standardow diagnozy w edukacji.pdf