Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZ Rada Poradnictwa

Najbliższe posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Rada Poradnictwa odbędzie się 9 grudnia 2017r., w siedzibie Związku ( Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 )
Planowany początek obrad - godz. 11.00