Stanowisko Branży Oświaty Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Zaprezentowane stanowisko jest efektem spotkania w sprawie w/w projektu rozporządzenia, które odbyło się  10.01.2018r. z Panem Zbigniewem J. Królem - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Treść stanowiska (*.pdf)