Po spotkaniu Zespołu

24 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników  oświaty. W trakcie spotkania powtórzyliśmy nasze oczekiwania zaprezentowane w piśmie do Pani Minister Anny Zalewskiej. Z kolei Pani Minister powtórzyła swoje stanowisko ( zawarte w odpowiedzi ) oraz zachęcała do wspólnej pracy nad rozporządzeniem o ocenianiu nauczycieli. Poza tym przedstawiła kierunek planowanych zmian dotyczących systemu doskonalenia nauczycieli.

Konkludując – spotkanie nie przyniosło żadnych wymiernych rezultatów.
W związku z tym strona związkowa podtrzymuje swoje postulaty i żąda:
1.    Pilnego spotkania z Panem Premierem M. Morawieckim
2.    15% podwyżki wynagrodzeń w 2018r.
3.    Prac dwustronnych ( rząd – strona związkowa ) nad projektami ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu oświaty

Przed i po spotkaniu Zespołu odbył się briefing prasowy naszych przedstawicieli.