Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZ Rada Poradnictwa

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Zarządu Krajowego odbędzie się 26 maja 2018r. ,w siedzibie Związku ( ul. Raszyńska 8/10, Warszawa ).


Początek posiedzenia zaplanowany jest na godz. 11.00