Komunikat Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”

 

 

 

Zarząd Krajowy podjął jednogłośnie  uchwałę ( nr 9 / 2018 – 2022 ) o wszczęciu sporów zbiorowych.
Zarząd Krajowy postanowił:

  1. Od 14 stycznia 2019r. rozpocząć procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze wszystkimi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi objętymi działaniami ZZ „Rada Poradnictwa”
  2. Zobowiązać  struktury Związku, w ramach procedury sporu zbiorowego, do wystąpienia w terminie do 10 lutego 2019 r. do pracodawców  z żądaniem podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznych o 1000 zł,  z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.
  3. Koordynatorem  w zakresie realizacji uchwały, w tym harmonogramu podejmowanych działań,  będzie Zarząd Krajowy, we współpracy z Zarządami Regionów


Uchwała jest wynikiem niepowodzenia rozmów z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie znaczących podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2019r.


Oczekujemy podjęcia rozmów w sprawie realizacji płacowych żądań pracowniczych przez rząd.  Przypominamy, że Minister Edukacji Narodowej odpowiada za wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz zasad wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.