Negocjacje płacowe – 22.01.2019r.

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się kolejne spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej i wiceministra Macieja Kopcia z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli: Forum Związków Zawodowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", w sprawie wynagrodzenia nauczycieli.

FZZ reprezentowali:

  1. Sławomir Wittkowicz – Przewodniczący Branży Nauki i Oświaty FZZ, Przewodniczący WZZ Solidarność - Oświata
  2. Ewa Tatarczak – Przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa”
  3. Tadeusz Pisarek – Przewodniczący NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych
  4. Mirosław Górczyński – członek ZK WZZ Solidarność - Oświata

W trakcie spotkania minister edukacji zaproponowała przyspieszenie wypłacenia 5% podwyżki, zaplanowanej na rok 2020, we wrześniu 2019 roku. Propozycja została przedłożona bez wskazania zabezpieczenia środków finansowych na ten cel.

Zgłoszone przez FZZ postulaty płacowe zostały podtrzymane. Uważamy, że propozycja MEN nie rozwiązuje problemu wynagrodzeń nauczycieli, a co za tym idzie – nie wstrzymuje procedury wchodzenia w spory zbiorowe.

W trakcie spotkania uszczegółowione zostały propozycje MEN, przedstawione 10 stycznia 2019r.

MEN proponuje:

  • wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty ( jednorazowo po 1000 zł na rok, w trakcie 2 lat stażu )
  • zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły ( o 1 godzinę na każdym etapie edukacyjnym )
  • przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
  • rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę ( nauczyciel kontraktowy – 200 zł, mianowany – 400 zł, dyplomowany – 500 zł )

Związki zawodowe zadeklarowały gotowość rozmów na temat w/w propozycji, po przedłożeniu przez MEN konkretnych projektów zmian w zapisach ustawowych i aktach wykonawczych

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 31.01.2019r.

negocjacje 2019 1