Korekta podstawy prawnej we wniosku do pracodawcy

W styczniu Marszałek Sejmu obwieścił tekst jednolity ustawy o sporach zbiorowych. Właściwa podstawa prawna we wniosku: Dz. U. 2019 poz. 174