Pracodawcy na rzecz nauczycieli

 

 

 

Negocjacjom związków zawodowych ze stroną rządową, w sprawie podwyżek dla nauczycieli, prowadzonych w procedurze ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, przysłuchiwali się - jako wewnętrzni obserwatorzy - przedstawiciele pracodawców.


Refleksje pracodawców znalazły odzwierciedlenie w piśmie podpisanym przez 4 organizacje. Do przedłożonej propozycji strona rządowa nie odniosła się w trakcie negocjacji, pomimo pytań i nalegań ze strony związków zawodowych jak i strony pracodawców.

Organizacje pracodawców na rzecz nauczycieli