Siódme spotkanie ze stroną rządową w sprawie negocjacji płacowych

18 kwietnia 2019r.,w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”,  na wniosek FZZ i ZNP, odbyła się kolejna, siódma tura rozmów związków zawodowych z rządem,  w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

FZZ i ZNP złożyło  nową propozycję, polegającą na rozłożeniu na raty 30% wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w 2019 roku:  1.01: 5%  1.09: 9,6;   1.10: 5%;  1.11: 5%;  1.12: 5%;

Strona rządowa odrzuciła  powyższą  propozycją.

Rząd zaproponował  zwiększenie pensum o 90 min. tygodniowo  oraz  podniesienie pensji zasadniczej dla nauczyciela dyplomowanego o 250 zł brutto ( ok. 125 zł netto ) , od września 2020 roku.

Zaproponowane przez rząd rozwiązanie nie daje realnego wzrostu wynagrodzenia, wręcz przeciwnie – prowadzi do jego obniżenia. Ma charakter konfrontacyjny i prowokacyjny.

Rządowa  propozycja została odrzucona przez stronę związkową.

Pragniemy bardzo wyraźnie podkreślić, że za kryzys w oświacie ponosi odpowiedzialność  rząd, który nie ma woli porozumienia się.

Zarząd Krajowy ZZ Rada Poradnictwa we wtorek  ( 23.04.2019r. ) podejmie decyzję w sprawie trwającego strajku oraz dalszej strategii walki o godność  naszego środowiska zawodowego.