Z głębokim żalem ...

nekrolog ikona

Z głębokim żalem informujemy, że 23 kwietnia 2019 r. zmarł

Pan Stanisław Stolorz

Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych,

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych.

Odszedł człowiek o wielkim sercu, od wielu lat zaangażowany w działalność związkową i społeczną oraz ochronę praw pracowniczych. Członek licznych gremiów: Rady Ochrony Pracy, Rady Rynku Pracy, Rady Dialogu Społecznego.