Strajk zawieszony. Spór zbiorowy trwa

25 kwietnia  2019r. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”  podjął  uchwałę o zawieszeniu strajku

Uchwała nr 12 / 2018 -2022
Zarządu Krajowego ZZ „Rada Poradnictwa”
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie: zawieszenia strajku

 

Działając na podstawie § 26 pkt. 9 Statutu Związku oraz własnej uchwały nr 9 / 2018 –2022  z dnia  14 stycznia 2019r. w sprawie sporu zbiorowego,  mając na uwadze

  • pogłębiający  się kryzys w polskiej oświacie
  • świadomość  skutków planowanych przez rząd zmian w pragmatyce nauczycielskiej
  • eskalację antynauczycielskiej propagandy rządowej godzącej w autorytet, dobre imię i prestiż zawodu nauczycielskiego, bez podejmowania realnego dialogu,
  • pogłębiającą się pauperyzację i obniżanie  statusu zawodu nauczycielskiego
  • poczucie odpowiedzialności za wszystkie dzieci pozostające pod naszą opieką;  w obecnym czasie szczególnie uczniów przystępujących  do egzaminu maturalnego
  • w głębokim poczuciu, że troska nie jest porażką  a pełna arogancji, presji i manipulacji postawa rządu nie może w dłuższym wymiarze czasowym tworzyć jego realnej siły i znajdować poparcia społecznego


Zarząd Krajowy postanawia:


§ 1


Zawiesić od 27 kwietnia 2019r. do odwołania strajk prowadzony w ramach sporu zbiorowego, zainicjowanego uchwałą nr 9/ 2018 – 2022 Zarządu Krajowego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie sporu zbiorowego

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się odpowiednim organom zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej prowadzącej spór zbiorowy z pracodawcami


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Krajowy  składa najgorętsze podziękowania wszystkim uczestnikom strajku oraz osobom wspierającym nasz strajk.
To dzięki Państwa zaangażowaniu, determinacji, wyznawanym wartościom  budujemy wspólnotę, która  codziennie, realnie  unaocznia  kim jest nauczyciel poradni psychologiczno - pedagogicznej


Z wyrazami  najgłębszego szacunku
Zarząd Krajowy ZZ  „Rada Poradnictwa”