Projekt rozporządzenia MEN w sprawie danych gromadzonych w SIO

MEN przesłało do konsultacji projekt  rozporządzanie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

 

Projekt rozporządzenia.

Uzadasadnienie

OSR

 

 Na uwagi do przedłożonego projektu czekamy do 30 czerwca 2019r.