Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Uwagi do konsultowanego projektu rozporządzenia MEN prosimy zgłaszać do 15 lipca 2019r.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

OSR