Strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego przyjęły uchwałę w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie

 

 

 

 

 

 

1 lipca 2019r. strona społeczna Rady Dialogu Społecznego, na posiedzeniu Prezydium RDS,  przyjęła uchwałę  w związku z sytuacją w oświacie

Uchwała nr 81
Załącznik do Uchwały nr 81

Przeciwko przyjęciu uchwały był NSZZ „Solidarność”, który w trakcie głosowania wstrzymał się od głosu i do protokołu dołączył zdanie odrębne.