Stanowisko ZZ "Rada Poradnictwa" w sprawie projektu rozporządzenia MEN o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli

 Przedstawiamy stanowisko ZZ "Rada Poradnictwa" w sprawie projektu rozporządzenia MEN o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli.