RDS o wynagrodzeniu nauczycieli

29 października 2019r. obyło się posiedzenie Zespołu ds. Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego.  Tematem posiedzenia były wynagrodzenia nauczycieli.

 


Wiceminister Maciej  Kopeć, odnosząc się do pytań zadanych przez stronę związkową,  potwierdził wcześniejszą deklarację ministra D. Piontkowskiego o wzroście wynagrodzeń nauczycieli o 6% w 2020r., przy czym nie wskazał planowanego terminu podwyżek.  


Warto przypomnieć, że w projekcie budżetu  na 2020r. nie ma zabezpieczenia finansowego na deklarowane przez MEN podwyżki.
Strona związkowa dopytywała także o wcześniejsze emerytury dla nauczycieli, o których PiS mówił w kampanii wyborczej. Wiceminister M.Kopećwogóle nie odniósł się do tych pytań.