Rekomendujemy

 

 

 

 

Zarząd Krajowy ZZ „Rada Poradnictwa” rekomenduje, by w istniejącej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2,   poradnie psychologiczno – pedagogiczne odwoływały się w organizacji swojej pracy do regulacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. 2020 poz. 433 )

§ 8 w/w rozporządzenia stanowi:

1. W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

  1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  2. określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiająco tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Przypominamy, że zadania realizowane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne są usługami publicznymi.