FZZ do Minister Rozwoju Jadwigi Emilewicz

Przedstawiamy pismo, które zostało skierowane przez FZZ do Pani minister J. Emilewicz.

Treść pisma.