Rada Dialogu Społecznego do Premiera

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy pismo przygotowane przez sekretarzy RDS, a podpisane przez przewodniczących organizacji skupionych w Radzie Dialogu Społecznego do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego ws. protestu partnerów społecznych przeciwko przyjętym zmianom w ustawie tzw. Tarczy Antykryzysowej dotyczącym zmian w ustawie o RDS.
W redagowaniu pisma nie brali udziału sekretarze NSZZ Solidarności oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, przewodniczący tych organizacji nie podpisali się także pod dokumentem.

Treść pisma.