Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego

Wystąpiliśmy do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o określenie warunków sanitarnych, które powinne towarzyszyć diagnozom realizowanym w poradniach psychologiczno - pedagogicznych od 4 maja 2020r.
Pismo - do wiadomości - przsłaliśmy także do Ministra Edukacji Narodowej.

Treść pisma (*.pdf)