Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny odpowiada

Otrzymaliśmy pierwszą opinię sanitarną dotyczącą diagnozy w poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Do dyskusji nad otrzymanymi wytycznymi zapraszamy na fb, na grupę wewnętrzną , gdzie upubliczniona jest opinia.


Z uwagi na zróżnicowaną sytuację epidemiologiczną w różnych częściach naszego kraju rekomendujemy, by w przypadku opracowywania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa sanitarnego załączać otrzymywaną opinię lub dokonywać zapisu, że procedura została opracowana w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w ....
Zapraszamy do dzielenia się także swoimi, wypracowanymi już procedurami, w celu stworzenia optymalnych dokumentów, które będą służyły zarówno naszemu środowisku zawodowemu jak i naszym klientom