Kierunkowe rekomendacje do procedur sanitarnych

Opracowaliśmy kierunkowe rekomendacje do procedur sanitarnych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych,  w związku ze stanem epidemii  wywołanej  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ( w oparciu o wskazówki otrzymane z GIS ).                                       
Zachęcamy by wypracowane w poszczególnych poradniach procedury przesłać do zaopiniowania, do właściwego dla danej poradni Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej.

Kierunkowe rekomendacje do procedur sanitarnych w poradniach.pdf