Główny Inspektor Sanitarny wydał wiążące rekomendacje dla poradni psychologiczno – pedagogicznych

Rekomendacje zostały opracowane w oparciu o materiały przesłane przez nasz Związek.

Do pobrania:

Odpowiedź GIS

Rekomendacje GIS i MEN