Stanowisko ZZ "Rada Poradnictwa" w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe.

Projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe został podpisany przez Prezydenta RP w trakcie kampanii wyborczej, na spotkaniu z rodzinami w Pałacu Prezydenckim. Pierwotnie miał być rozpatrywany na posiedzeniu sejmowej KENiM w dniu 7 lipca 2020r. Komisja prawdopodobnie będzie pracowała nad projektem we wrześniu 2020r.

Stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu zmiany ustawy Prawo oświatowe.pdf