Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Przedstawiamy stanowisko Związku w sprawie MEN - owskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą m.in. postępowania dyscyplinarnego w stosunku do nauczycieli. Nasze stanowisko jest spójne z opiniami wyrażanymi przez  Związek w trakcie prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty oraz prac sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która procedowała poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela ( druk nr 245 ).

Stanowisko ZZRP w sprawie projektu zmian KN.pdf