MEN w sprawie dzieci z dyzartrią.

Na początku września 2020r. zwróciliśmy się do MEN z prośbą o rozwiązanie problemu dzieci z dyzartrią, które w obecnym stanie prawnym muszą uczyć się dwóch języków obcych, wnioskując jednocześnie o dokonanie zmian normatywnych,  polegających na  zwolnieniu tej grupy uczniów z nauki drugiego języka obcego.
Odpowiedź MEN.