Co dalej z publicznymi poradniami psychologiczno - pedagogicznymi ?

W związku z dużym poruszeniem w naszym środowisku zawodowym, związanym z propozycjami MEN, dotyczącymi przekształcenia publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych w Centra Dziecka i Rodziny ( zawartymi w dokumencie projektu "Edukacja dla wszystkich ) informujemy, że Związek podjął próby wyjaśnienia zaistniałego dla nas problemu. Na początku listopada 2020r. wystosowaliśmy pismo do kierownictwa Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN z nurtującymi nas pytaniami ale do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dzisiaj przesłaliśmy kolejne pismo do Ministra Edukacji Narodowej Przemysława Czarnka.


Zachęcamy wszystkich pracowników poradni do aktywnego udziału w różnych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących wdrażanego projektu i zadawanie pytań związanych z naszą przyszłością, w tym także, w ramach konferencji, która odbędzie się w dniach: 10-11.12.2020r., na którą, jak wiemy, zapisało się dużo pracowników poradni.  Związek, ze swojej strony, będzie podejmował dalsze działania wyjaśniające.


Stoimy na stanowisku, że proponowane zmiany organizacyjne, dotyczące przekształcania poradni w CDR-y nie są merytorycznie uzasadnione.
Odnosimy wrażenie - być może mylne - że w przedłożonych propozycjach projektu "Edukacja dla wszystkich" chodzi przede wszystkim o minimalizowanie kosztów związanych z kształceniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pismo do Ministra Edukacji Narodowej ( do pobrania ).