Nowela rozporządzenia RM w sprawie kolejności szczepień

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.2021 poz. 153 ) dokonano korekt m.in. w pkt. 10 ( dotyczącym szczepień nauczycieli ) poprzez dodanie nauczycieli i wychowawców pracujących w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Zwracamy uwagę, że w pkt. 10 nie są wymienieni pracownicy administracji i obsługi.

W pkt. 9a w/w rozporządzenia wymieniono choroby przewlekłe, które dają możliwość osobom urodzonym po 1961 r. możliwości szybszego zaszczepienia się. W grupie tej znalazły się osoby:

  1.         dializowane
  2.           z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
  3.           w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej (w której respirator zastępuje czynność oddechową pacjenta )
  4.           po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów