Kilka refleksji …

W odpowiedzi na artykuł "Szkolna rewolucja wytnie poradnie?", który ukazał się 02.02.2021r. w "Gazecie Wyborczej", rzeczniczka MEiN, Pani Anna Ostrowska, poinformowała Polską Agencję Prasową, że nie ma decyzji o likwidowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zaapelowała, aby nie wprowadzać niepokoju wśród rodziców, uczniów i środowiska nauczycielskiego oraz dodała, że od 2017 r. ministerstwo edukacji pracuje z ekspertami i praktykami, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi, w tym z Europejską Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej nad podniesieniem jakości edukacji wszystkich uczniów, w tym z niepełnosprawnościami. Celem ministerstwa jest przygotowanie takich rozwiązań, dzięki którym każde dziecko i uczeń otrzymają kompleksową pomoc dostosowaną do ich potrzeb. Ministerstwo chce zrealizować w/w Cele m.in. przez powołanie instytucji o charakterze międzyresortowym o roboczej nazwie Centrum Dziecka i Rodziny. Struktura organizacyjna tej instytucji jest obecnie na etapie prac projektowych.

W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi, kilka refleksji:

 1. W Polsce ok. 70% dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczy się w szkołach ogólnodostępnych
 2. Na tle innych krajów UE - w edukacji włączającej - wypadamy bardzo dobrze
 3. Polska oświata przez wiele lat wypracowała spójny, autonomiczny system wspomagania psychologiczno-pedagogicznego dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
 4. Mamy czym się chwalić w UE, w tym poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, które są ewenementem w skali europejskiej
 5. Powołanie nowej instytucji w praktyce oznacza, że stara musi być zlikwidowana
 6. To, że na chwilę obecną nie ma decyzji nie oznacza, że za chwilę nie zostanie podjęta
 7. Europejska Agencja na rzecz Rozwoju Edukacji Specjalnej i Włączającej jest organizacją ustanowioną przez 31 krajów członkowskich i działa jako platforma współpracy dla ministerstw edukacji w tych krajach
 8. Agencja nie ingeruje w sprawy i rozwiązania systemowe państw członkowskich
 9. Aktualnie Agencja realizuje projekt „Zmiana roli świadczenia specjalistycznego we wspieraniu edukacji włączającej” (CROSP).
 10. Metodologia CROSP opiera się na podejściu partnerskim. Stanowi forum do szczegółowego przeglądu polityk krajowych i wspólnej refleksji nad politykami innych krajów w obszarze edukacji włączającej
 11. Realizacja projektu została zaplanowana na dwa etapy:
  1. Etap I obejmował mapowanie sytuacji w krajach członkowskich. 26 krajów dostarczyło szczegółowe informacje o swoich rozwiązaniach. Polska nie przekazała Agencji informacji
  2. Etap II ( zaplanowany na lata 2019–2022 ) opiera się na wynikach etapu I i ma na celu umożliwienie krajom członkowskim wypracowanie skutecznych strategii poprawy jakości swoich usług specjalistycznych we wdrażaniu edukacji włączającej.
 12. Polska przystąpiła prawdopodobnie od razu do etapu II, opracowując „Model Edukacji dla Wszystkich” ( skąd dane i wnioski, że trzeba coś reformować, likwidować, zmieniać ?)
 13. Na stronach internetowych Agencji możemy przeczytać, że podczas regionalnych spotkań konsultacyjnych on-line, organizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, uzyskano informacje zwrotne na temat proponowanych założeń legislacyjnych a także, że projekt był konsultowany m.in. przez uczniów ( grudzień 2020r ). Podczas spotkania 120 uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych miało okazję wypowiedzieć się na temat edukacji włączającej. Informacje zwrotne ze spotkań
  ( zrealizowanych i aktualnie organizowanych ) zostaną przedstawione w ostatecznej propozycji założeń, które MEiN rozważy dla nowego prawodawstwa.
 14. Z informacji, które docierają do naszego Związku, wynika, że w trakcie realizowanych spotkań konsultacyjnych raczej nie ma możliwości dyskusji lub uzyskania merytorycznych odpowiedzi na nurtujące nas pytania.