Spotkanie z ministrem P. Czarnkiem.

    
 
 
 
 
 
 
18 lutego 2021r. przewodnicząca ZZ "Rada Poradnictwa" Ewa Tatarczak spotkała się z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem.
Tematem spotkania były m.in. plany przekształcania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych w Centra Dziecka i Rodziny.
 
W trakcie spotkania minister P.Czarnek złożył zobowiązanie, że pracownicy poradni nie stracą statusu zawodowego nauczyciela. Stwierdził ponadto, że na obecnym etapie prac nad edukacją włączającą nie ma żadnej koncepcji organizacyjno - prawnej dotyczącej CDR. Nie rozważa się także przenoszenia pracowników PPP do szkół i placówek.
 
W trakcie rozmowy poruszono także temat szkolnictwa specjalnego. 

Uzgodniono, że kolejne spotkanie odbędzie się 3 marca 2021r.