Po spotkaniu w MEiN.

21.09.2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
Kierownictwo MEiN zaprezentowało m.in. nowe propozycje związane z pensum, godzinami do dyspozycji dla ucznia i rodziców oraz podwyżkami wynagrodzeń od 1.09.2022r.
Propozycje MEiN:
 
Usłyszeliśmy, że nie ma zgody ze strony premiera oraz ministra finansów na powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią krajową
Zaproponowano uzależnienie wynagrodzeń nauczycieli od kwoty bazowej ( określanej corocznie w ustawie budżetowej )
Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie - czy nauczyciele poradni także są brani pod uwagę w tzw. godzinach dyspozycyjnych, uwzględniając fakt, że już obecnie realizujemy poza pensum udział w zespołach orzekających oraz wspomaganie szkół i placówek, a także w kontekście zapowiadanych od 1.09.2022r. zmian w poradnictwie,  związanych z wprowadzaniem edukacji włączającej. 
 
Odnosimy się krytycznie do przedłożonych propozycji. 
 
Uzgodniono, że związki zawodowe oraz korporacje samorządowe przedstawią swoje stanowiska na piśmie, do 8.10.2021r.
 
Zapraszamy do zapoznania się z przedłożonymi propozycjami oraz dzielenie się z nami swoimi przemyśleniami i wnioskami.
Kolejne spotkanie Zespołu zostało zaplanowane na 21.10.2021r.