Projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin (  nr projektu - UD319 ). Zgodnie z informacją przekazaną przez MEiN, na wczorajszym posiedzeniu połączonych sejmowych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Zdrowia,  do konsultacji społecznych projekt ma trafić jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Projekt zakłada m.in. stworzenie krajowego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz wsparcia uczniów i rodzin. W ustawie mają być określone  zadania powiatów, gmin oraz działających lokalnie instytucji i organizacji, które będą współpracować w ramach sieci w opracowywaniu i realizacji indywidualnych planów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin oraz indywidualnych planów wsparcia uczniów i ich rodzin. Koordynacja współpracy w ramach sieci będzie należała do zadań publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Opis projektowanych zmian:
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r19155092417572,Projekt-ustawy-o-wsparciu-dzieci-uczniow-i-rodzin.html