ICD – 10 w orzecznictwie w 2022r.

W związku z trwającą dyskusją  dotyczącą zaświadczeń lekarskich w procesie orzekania i opiniowania przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w kontekście obowiązywania od 1 stycznia 2022r. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ( ICD – 11 ), informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, w/w klasyfikacja zacznie obowiązywać w Polsce po jej przetłumaczeniu i wdrożeniu do krajowego systemu informacji, na co Polska ma 5 lat. Stanowisko MZ zostało zawarte w odpowiedzi na obywatelską petycję PET/IV/38/21

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia ( do pobrania )