Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty wznowił prace23.08.2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W spotkaniu, ze strony MEiN, uczestniczyli: minister Przemysław Czarnek oraz wiceminister Dariusz Pionkowski. Związek reprezentowała przewodnicząca Ewa Tatarczak.


Głównymi tematami  dyskusji była organizacja nowego roku szkolnego oraz wynagrodzenia nauczycieli.

P. Czarnek poinformował, że ministerstwo proponuje by  od 1 stycznia 2023r. nastąpił wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 9% a kwota bazowa wynosiła 4025,87 zł.

Związki zawodowe podnosiły problem braku podwyżek dla ok. 85% ogółu nauczycieli nie objętych regulacjami płacowymi od 1 września 2022 ( podwyżki obejmują tylko nauczycieli poczatkujących ).  Forum Związków Zawodowych i ZNP nadal podtrzymują stanowisko, że wynagrodzenia nauczycieli winno wzrosnąć jeszcze w tym roku o 20%; „Solidarność”  mówi o 15% wzroście wynagrodzeń.

Dyskutowano także o problemach w zatrudnieniu nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach.  Aktualnie na stronach KO jest zgłoszonych 4,9 tys. ofert pracy dla nauczycieli specjalistów