Godzina dostępności

W związku z licznymi pytaniami, które wpłynęły do Związku w sprawie realizacji tzw. godziny dostępności, zwróciliśmy się do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska - czy dotyczy ona także nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych.

 W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy następującą odpowiedź :

"Zobowiązania wynikające z art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela obowiązują wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych"