Zjazd Członków Regionu Mazowieckiego Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”

 

Zarząd Regionu Mazowieckiego Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” informuje, że w dniu 05.10.2022 r odbędzie się sprawozdawczo - wyborczy Zjazd Członków

Zjazd Członków Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” Regionu Mazowieckiego odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto 00 - 209 Warszawa, ul. Muranowska 2.

 

Planowany porządek Zjazdu


9.30 - 10.00  -  rejestracja uczestników, kawa, herbata
10.00 (I termin), 10.15 (II termin)  - rozpoczęcie zjazdu
10.15 - 12.30  - sprawozdania, wybory nowych władz i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ZZRP, dyskusje, przyjęcie uchwał
12.30 - 12.45   - przerwa kawowa
12.45 - 14.00   -  „Wspieranie dzieci i młodzieży w sytuacji zmiany dziejowej: zmiany klimatyczne, pandemia, wojna.  Dzielenie się dobrymi praktykami:  Dyr. SPPP MOP pani Agnieszka Justyna Zaręba -   i pani . dyr. SPPP TOP Agnieszka Siwińska.
14.00 -  lunch na zakończenie zjazdu


Każdemu uczestnikowi zjazdu, na podstawie wydanego zaświadczenia, przysługuje prawo do wolnego dnia w pracy.

Podstawa prawna: Art. 25 ust 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.(z późniejszymi zmianami) o związkach zawodowych.

Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania niezbędnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.