Akcja protestacyjna !!!

UWAGA

ZZ "Rada Poradnictwa", uchwałą Zarządu Krajowego Związku, jest aktywnym uczestnikiem akcji protestacyjnej w oświacie. Na obecnym etapie protestu chcemy przede wszystkim informować społeczeństwo o rzeczywistej sytuacji w polskiej oświacie. Nasze hasło to "Informacja wyzwala". Zwracamy się z gorącą prośbą o włączanie się w nasze działania i upowszechnianie prawdziwych informacji o naszej wspólnej sytuacji.

Pomocnik informacyjny